Siemon Vroom

Proprietário Weerhandig.nl Amsterdam

Agatha was één van drie docenten in Eigen Werk. Zij viel mij vooral op door de nauwkeurige analyse van het bedrijfsplan en de goede suggesties hoe het beter kan. Ook viel op dat zij een dame is van structuur, structuur en structuur wat zich uitte door allemaal modeldocumenten te maken voor haar leerlingen. En ten slotte heb ik nooit een niet-Nederlandse van oorsprong zo snel de taal horen leren gedurende het half jaar dat ik haar leerling was.